سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
شورای سیاست گزاری ائمه جمعه 
امام جمعه رامسر 
 
 
اجرائی مذهبی